IONBOND LOGO

Technologie DLC povlakování

DLC povlaky (diamantu podobný uhlík) jsou unikátní povlaky na bázi uhlíku vyznačující se vysokou tvrdostí a extrémní kluzností a otěruvzdorností. Tyto specifické povlaky jsou nanášeny tzv. technologií PACVD (chemická depozice vrstev za asistence plazmatu), kdy zdrojovým materiálem uhlíku je plyn, ale k iniciaci chemické reakce a k růstu vrstvy dochází prostřednictvím v komoře hořícího doutnavého výboje.

DLC povlaky

    • DLC povlaky se vyznačují vysokou tvrdostí a extrémně nízkým součinitelem tření, díky čemuž se vyznačují vysokou kluzností a otěruvzdorností, což přináší enormní snížení ztrát třením.
    • Další jejich výhodou je nízká depoziční teplota 100-200oC a jsou tudíž vhodné i pro materiály, u kterých by při vyšší teplotě hrozila ztráta vlastností či změna tvaru a rozměrů.
    • Jejich perfektní povrch bez nutnosti následné úpravy je činí ideálním pro vysoce přesné dílce i dekorativní účely.
    • DLC povlaky jsou chemicky inertní a biokompatibilní.
DLC povlak